Rozvrh seminářů na rok 2018

Téma konverzace: Holiday & Travelling

PRAHA                                                                                                                                             Čas: Úterý 20. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                     Místo konání: Business Centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/21, Praha 4 - Krč, (Budova A2, 3 patro)                                                                                                                                   Cena: 450,-Kč/osobu

PŘÍBRAM                                                                                                                                  Čas: Čtvrtek 22. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                    Místo konání: K Drkolnovu 646, Příbram VI                                                                         Cena: 350,-Kč/osobu

Úroveň jazyka: A1 - A2 (začátečník - mírně pokročilý)

Podrobnosti o semináři: Cílem tohoto semináře je aktivní procvičení základních situací, do kterých se člověk dostane při každé dovolené. Ať už jde o rozhovor na letišti, v hotelu, restauraci či v obchodě. Jde o to, aby si všichni účastníci tyto situace procvičili a mohli si tak svoji dovolenou či výlet v klidu užít. V našich kurzech se zaměřujeme hlavně na reálnou komunikaci a tím zlepšujeme plynulost projevu a odbouráváme strach a stud z mluvení. Procvičíme si zde základní slovní zásobu, poslech, mluvení, otázky, gramatiku, fráze, čtení + porozumění textu. Na konci kurzu si zahrajeme "role play" kde si každý vyzkouší nějakou roli (např.: zákazník/recepční, host/obsluha, atp.) a tím reálně vyzkouší takovouto běžnou situaci.

Přihlášky na semináře: Přihlášku na kurz zašlete na email: studioanglictiny@seznam.cz

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • Termín a název semináře
 • Místo konání semináře
 • Kontaktní telefon

Na tentýž e-mail můžete zaslat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky, apod.

Potvrzení akce: Telefonicky 2 dny před začátkem semináře.


Téma konverzace: Job Interview (pracovní pohovor)

PRAHA                                                                                                                                    Čas: Sobota 10. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                             Místo konání: Business Centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/21, Praha 4 - Krč, (Budova A2, 3 patro)                                                                                                                            Cena: 450,-Kč/osobu

PŘÍBRAM                                                                                                                              Čas: Neděle 11. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                Místo konání: K Drkolnovu 646, Příbram VI                                                                          Cena: 350,-Kč/osobu

Úroveň jazyka: od B1 (středně pokročilý)

Podrobnosti o semináři: Cílem tohoto semináře je zvládnutí pohovoru (osobního nebo telefonátu), nacvičení odpovědí na základní otázky potencionálního zaměstnavatele, slovní zásoba. V semináři se zaměříme hlavně na reálnou komunikaci a tím zlepšíme plynulost projevu, odbouráme strach a stud z mluvení a tím podstatně zvýšíme Vaši šanci v pohovoru uspět.

Procvičíme tyto oblasti:

 • Co by měl obsahovat životopis v angličtině
 • Časté otázky u pohovoru a jak na ně reagovat
 • Na co se může zeptat uchazeč
 • Slovní zásoba na dané téma
 • Schopnost plynule mluvit o svých předchozích pracovních zkušenostech
 • Simulace pracovního pohovoru, kde si každý vyzkouší roli uchazeče o zaměstnání

Přihlášky na kurzy: Přihlášku na kurz zašlete na email: studioanglictiny@seznam.cz

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • Termín a název semináře
 • Místo konání semináře
 • Kontaktní telefon

Na tentýž e-mail můžete zaslat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky, apod.

Potvrzení akce: Telefonicky 2 dny před začátkem semináře.


Téma konverzace: Future (Budoucnost)

PRAHA                                                                                                                                                       Čas: Sobota 17. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                          Místo konání: Business Centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/21, Praha 4 - Krč, (Budova A2 , 3 patro)                                                                                                                                         Cena: 450,-Kč/osobu

PŘÍBRAM                                                                                                                                   Čas: Neděle 25. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                  Místo konání: K Drkolnovu 646, Příbram VI                                                                                Cena: 350,-Kč/osobu

Úroveň jazyka: od B1 (středně pokročilý)

Podrobnosti o semináři: Cílem tohoto semináře je aktivní procvičení všech forem budoucího času na téma "FUTURE"/"BUDOUCNOST". Každý účastník si vyzkouší tvorbu budoucího času na reálných příkladech a nacvičí si vyprávění o budoucnosti. V našich kurzech se zaměřujeme hlavně na běžnou komunikaci a tím zlepšujeme plynulost projevu a odbouráváme strach a stud z mluvení.

Co vše procvičíme?

 • Poslech
 • Mluvení
 • Tvoření otázek a reakce
 • Gramatiku budoucích časů AJ (will, shall, vazba going to, přítomný průběhový, budoucí průběhový, předbudoucí)
 • Fráze + idiomy
 • Porozumění textu z oblasti budoucího času

Přihlášky na kurzy: Přihlášku na kurz zašlete na email: studioanglictiny@seznam.cz

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • Termín a název semináře
 • Místo konání semináře
 • Kontaktní telefon

Na tentýž e-mail můžete zaslat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky, apod.

Potvrzení akce: Telefonicky 2 dny před začátkem semináře.

Téma konverzace: Gramatika I.

PRAHA                                                                                                                                     Čas: Sobota 24. 2.2018 od 9:00-12:00                                                                                Místo konání: Business Centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/21, Praha 4 - Krč, (Budova A2, 3 patro)                                                                                                                                 Cena: 450,-Kč/osobu

PŘÍBRAM                                                                                                                                 Čas: Neděle 4. 3.2018 od 9:00-12:00                                                                                Místo konání: K Drkolnovu 646, Příbram VI                                                                       Cena: 350,-Kč/osobu

Úroveň jazyka: A1 - A2 (začátečník - mírně pokročilý)

Podrobnosti o semináři: Cílem tohoto semináře je zaměření na gramatiku pro jazykovou úroveň A1 - A2. Nejprve si detailně vysvětlíme gramatiku časů a jejich rozdíly (viz níže) a poté nás čeká užití této gramatiky v praxi formou konverzace. Probereme i nejčastější chyby, kterých se studenti dopouštějí. Zároveň si nacvičíme správné gramatické výrazy.

Gramatické oblasti:

 • Přítomný prostý x přítomný průběhový čas (základní rozdíly a užití časů, skladba vět a otázek)
 • Modální (způsobová) slovesa CAN, MUST/Have to, SHOULD (užití těchto modálních sloves, skladba vět a otázek)
 • Minulý prostý čas (tvoření vět a otázek, použití minulého času)
 • Budoucí prostý čas (tvoření vět a otázek, použití budoucího času)

Přihlášky na kurzy: Přihlášku na kurz zašlete na email: studioanglictiny@seznam.cz

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • Termín a název semináře
 • Místo konání semináře
 • Kontaktní telefon

Na tentýž e-mail můžete zaslat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky, apod.

Potvrzení akce: Telefonicky 2 dny před začátkem semináře